|

TERENSKA NASTAVA OSMOG RAZREDA

Osmi razred sa svojom razrednicom Martinom Zlendić realizirao je terensku nastavu u suradnji s Hrvatskom čitaonicom Bol i Jadrankom Nejašmić. To je bila tematska šetnja po Bolu gornjom cestom i uz more.

Slušali su pozorno o veri ikoni iznad portala župne crkve, Krojevim skalinama, nekadašnjoj puškarnici i grbu obitelji Vusio na gotičko renesansnoj palači, bolskim crkvicama, među kojima je i srušena crkva sv. Frane, kući bratovštine sv. Nikole, Utočištu za bolske siromahe, Bijeloj kući, braći Radić, potocima, luminarijima, kamenim zubima i ušima. Posjetili su najstariju bolsku crkvu sv. Ivana i lapidarij te sve bolske crkve. Posjetili su i samostansku crkvu i muzej.

Njihova razrednica, vjeroučiteljica Martina Zlendić rado je pomogla pri vođenju. Pitamo se i mi kao i njihova vodička Jadranka Nejašmić koliko će znanja o kulturnoj baštini svoga rodnoga mjesta i otoka ponijeti sa sobom kada i ako napuste Bol. Svi se nadamo da su upamtili što više informacija i da će ih prenositi drugim generacijama.

Kako je izgledala terenska pogledajte u kratkom videu na poveznici ispod.

Pišu: Ema Palavra i Tara Ratković

Foto: Hrvatska čitaonica Bol

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.