IZVANUČIONIČKA NASTAVA – NACIONALNI PARK KRKA

IZVANUČIONIČKA NASTAVA – NACIONALNI PARK KRKA

Učenici 2.,3. i 4. razreda prošli ponedjeljak, 6.lipnja, posjetili su NP Krku. Učenici su katamaranom otputovali u Split gdje ih je dočekala Nikolina, turistički vodič, i uputila prema autobusu. Već u autobusu su učenici imali priliku slušati zanimljivo predavanje o Kninu, Šibeniku i rijeci Krki, te sedri i sedrenim barijerama. Nakon kratkog putovanja stigli su…