Sveta Luce
|

Sveta Luce

Sitne su noćne ure u mojemu mistu. Mračno je, a tišina teška. Svitlidu neki kandelaberi i prosipju svitlost po dvorima. A čujem, čujem od nikuda da tovarčić gre.  I nju vidim, sedi zamotana u veliki rubac, pinku je pogrbljena. U ruci drži pjatić sa dva krasna oka. Čuvarica dice, lipotica, mučenica, naša miljenica…. sveta Luce. Veleti…